Praktijkinformatie

De praktijk is iedere werkdag, doorlopend geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Praktijktelefoon 038-4478701 toets dan een 3
Spoedlijn 038-4478701 toets dan een 1
Receptenlijn 038-4478701 toets dan een 2
Apotheek 038-4478701 toets dan een 4
Fax 038-4478857

De spoedlijn is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende en dringende zaken tijdens kantooruren.
Buiten kantooruren kunt u bellen naar de Centrale Huisartsenpost: 0900-3336333 of kijk op www.medrie.nl

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze assistente. Heeft u vragen voor de apotheek kijk dan hier voor meer informatie.

Zorg voor de ouderen

Bij Huisartsenpraktijk Wapenveld streven we ernaar om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ouderen worden vaak geconfronteerd met meerdere chronische ziekten die een afname van krachten kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot meer hulpbehoevendheid en een toename van afhankelijkheid van anderen; meestal familie, buren en professionele zorg. Tegelijkertijd willen de meeste ouderen ook graag thuis blijven wonen. Wij willen u ondersteunen bij het streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven met daarbij het behoud van regie over uw eigen leven.

Om dit te bereiken willen we graag actief samenwerken met u, uw mantelzorger en de andere hulpverleners die bij u betrokken zijn. Sinds kort werken we daarom (indien u thuiszorg heeft) met een nieuw online communicatie platvorm voor cliënten: genaamd OZOVerbindzorg. OZOVerbindzorg is gemakkelijk in het gebruik en is overal toegankelijk. Het stelt alle betrokken hulpverleners, de cliënt en zijn mantelzorger in staat eenvoudig met elkaar te communiceren.

Wanneer lichamelijke of geestelijke problemen optreden kan de huisarts aan de praktijkondersteuner vragen u  een huisbezoek te brengen of naar het spreekuur in de praktijk te komen. Tijdens dit contact brengt de praktijkondersteuner uw gezondheid en uw welbevinden in kaart. Vervolgens overlegt de praktijkondersteuner  met de huisarts over welke stappen er gezet kunnen worden en welke andere zorgverleners eventueel bij uw zorg betrokken kunnen worden (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, maatschappelijk werker, thuiszorg of specialist ouderengeneeskunde). Dit gebeurt altijd in overleg met u!

Pluspraktijk

Huisartsenpraktijk Wapenveld is een Achmea PlusPraktijk. Dat houdt in dat de huisartsenzorg voor onze patiënten optimaal toegankelijk is. Onze praktijk staat voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en respect, maar ook voor persoonlijk, laagdrempelig en zorgzaam. Iedereen is voor ons even belangrijk en verdiend goede zorg. Hoe kunnen wij als huisartsenpraktijk de kwaliteit van zorg aan de patiënten garanderen?

De praktijk is geopend tussen 08.00 en 17.00 uur;
De praktijk voert regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit;
Een overzichtelijke praktijkwebsite;
De praktijk is toegankelijk voor patiënten die in een rolstoel zitten;
De praktijk is goed bereikbaar en er is genoeg parkeergelegenheid;
Patiënten hebben de mogelijkheid van een e-mailconsult;
Patiënten kunnen online herhaalmedicatie aanvragen. Uitzondering: benzodiazepine en slaapmedicatie;
De praktijk is bijna het gehele jaar geopend;