Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek

Bij huisartsenpraktijk Wapenveld werken 3 praktijkondersteuners somatiek.
Zij bieden zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten. Zo hebben ouderen met meerdere aandoeningen één vast aanspreekpunt. En een huisbezoek is vaak mogelijk. Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag hierover? Maak dan een telefonische afspraak via MGN of maak een e-consult aan. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze assistente.

Praktijkondersteuner GGZ en wat doet diegene?

Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk
In veel huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom een POH-GGZ in de huisartspraktijk?
Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

Wat kan de POH-GGZ voor je doen?
De POH-GGZ bespreekt samen met jou je klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van je klachten te praten en over wat je geprobeerd hebt om van je klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een halfuur.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ jou en je huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling. Sinds 2014 wordt hulp van een psycholoog of een GGZ-instelling alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:
het verhelderen van problemen;
het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
het geven van advies over behandeling en verwijzing;
kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
nazorg na behandeling in de GGZ.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt je een afspraak bij de POH-GGZ?
In overleg kan de huisarts je doorverwijzen naar de POH-GGZ en een afspraak maken.