Gegevensuitwisseling

Praktijk Wapenveld gebruikt het informatiesysteem Medicom. Als u ’s avonds of in het weekend naar de huisartsenpost gaat, kunnen de waarnemende medewerkers die betrokken zijn bij uw bezoek, uw actuele medische gegevens inzien. Na uw bezoek ontvangt uw huisarts daarvan een waarneembericht. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij uw huisarts aangeven. Daarnaast kunnen uw actuele medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt worden uitgewisseld. Dat is een beveiligde koppeling van een landelijk dekkend systeem. Hier dient u echter zelf actief wel of geen toestemming voor te geven via de website www.volgjezorg.nl of aan uw huisarts (als dat in het verleden nog niet gedaan is). Gelijk het toestemmingsformulier downloaden? Klik dan hier!