Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak

De assistente bepaalt zoveel mogelijk door triage de urgentie van uw klacht – indien het nodig is kunt u altijd dezelfde dag terecht. Als u langer tijd nodig denkt te hebben dan 10 minuten, of bij een afspraak voor meerdere personen, wilt u dit dan aan de assistente melden? Dit voor een voorspoedig verloop van het spreekuur. Kleine chirurgische ingrepen en langdurige gesprekken vinden ’s middags plaats. Hier vindt u meer informatie over het avondspreekuur, wrattenspreekuur of over huisbezoeken