Nieuw gemeenschapshuis in Wapenveld forse stap dichterbij

12 mei, 2021

Met de keuze voor een architect en een conceptontwerp is een grote stap gezet in het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis middenin Wapenveld. Op de locatie waar nu onder meer een tennishal en sporthal staan, zullen volgend jaar tal van gebruikers hun intrek nemen. De sporthal, met kantine, zal worden gesloopt.

Het (concept)ontwerp van BDG Architecten uit Zwolle kan op instemming van de toekomstige gebruikers rekenen. ,,Drie architectenbureaus hebben hun idee aan ons voorgelegd, waarbij de keuze op BDG is gevallen. De architect gaat de komende maanden met gebruikers en omwonenden in overleg om er verder aan te schaven. Tegen het eind van dit jaar ligt er een definitief ontwerp en kan er in principe volgend (voor)jaar worden begonnen met de bouw”, vertelt Gerald Wagenaar van de Dorpsraad Wapenveld, die spreekt van een nieuwe mijlpaal voor de ontwikkeling van het nieuwe gemeenschapshuis aan de W.G. van de Pollstraat in het centrum van Wapenveld.

Groen licht

Waarbij aangetekend dat de gemeenteraad uiteindelijk nog groen licht voor de financiële investering moet geven. Wagenaar heeft daar vertrouwen in. ,,De raad heeft in het voortraject al het nodige krediet verschaft en de bedragen voor wat het moet gaan kosten zijn over tafel gegaan.”

In het ontwerp zitten de wensen van gebruikers ten opzichte van de benodigde ruimte en verschillende functies verwerkt. ,,Ik denk dat veel inwoners van Wapenveld blij zijn met deze ontwikkeling, het aangezicht gaat er ten opzichte van de huidige gebouwen op deze plek, enorm op vooruit.”

Sporthal

Over de sporthal, tot voor een aantal maanden geleden een vraagteken, is de knoop doorgehakt. Sloop dus, in plaats van integratie van de huidige hal in het nieuwe plan. ,,Door met een schone lei te beginnen is een betere integratie van de sportfunctie ten opzichte van de andere functies in het gebouw te realiseren. Een absolute meerwaarde kortom, ten opzichte van de relatief lage meerkosten op jaarbasis. Een duurdere variant ook, die de gemeente meer geld gaat kosten, zo’n 8800 euro op jaarbasis aan exploitatielasten.”

Hindercirkels

De eerder geplande appartementen van Triada (17 wooneenheden) zijn uit het plan geschrapt, vertelt Wagenaar. ,,De eerste plannen waren dat er appartementen op het complex zouden komen, maar dit is onmogelijk door de hindercirkels van Akzo Nobel. Het perceel ernaast, aan de zijde Klapperdijk, gaat wel bebouwd worden door Triada. Triada gaat deze appartementen los van het Hof van Cramer ontwikkelen en dus ook zelf ontwerpen. Uiteraard zoveel mogelijk in stedenbouwkundige samenhang.”

In de multifunctionele accommodatie komen allerlei basisvoorzieningen bij elkaar, zoals het Steun-en informatiepunt (Stip), sport, cultuur en gezondheidszorg. De huisartsenpraktijk, op zoek naar meer ruimte, haakt eveneens aan. Ook de brandweer en bibliotheek gaan onderdeel uitmaken van Hof van Cramer 2.0. Hoe de beheerconstructie van het nieuwe complex straks wordt vormgegeven, staat nog niet vast.

Lange geschiedenis

Over een nieuw gemeenschapshuis werd voor het eerst gesproken in het Dorpsplan uit 2011. Mede door de financiën liep realisatie meermaals spaak. Twee jaar geleden haakte de gemeente aan, evenals Triada, en kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling. Door het slim delen van voorzieningen als entree, keuken, sanitaire voorzieningen, werkplekken en overleg-, cursus- en spreekruimtes is in de Hof van Cramer 25 tot 30 procent minder ruimte nodig dan als alle deelnemers hun eigen gebouw zouden krijgen.

Duiven

De duivenvereniging is reeds vertrokken op deze plek, de vereniging zou zelf bij de gemeente hebben aangegeven dat zij door teruglopende ledenaantallen genoodzaakt zijn om te stoppen (op deze locatie). De gemeente heeft de vereniging een alternatieve locatie aangeboden en hierover zullen nog gesprekken plaatsvinden.

Volgende week krijgen alle toekomstige gebruikers het ontwerp te zien. Wat er met het huidige Hof van Cramer aan de Puttenweg gaat gebeuren is nog niet bekend.

(Bron: De Stentor)

« Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *